Statek Barwanna
Nowa atrakcja na Jeziorze Gopło, komfortowy i kameralny statek BARWANNA
Statek Rusałka
Legenda już na Jeziorze Gopło - wycieczkowy statek RUSAŁKA
KOLEGIATA ROMAŃSKA
Romańska kolegiata św. Piotra i Pawła i NMP w Kruszwicy zaczęła powstawać ok. 1120 r. Położona jest na wschodnim brzegu jeziora Gopło.
Mysia Wieża
Mysia Wieża położona jest nad malowniczym jeziorem Gopło, jednym z największych polskich jezior.
STARY RYNEK w Kruszwicy
Zabudowa rynku w Kruszwicy pochodzi z II połowy XIX i początku XX wieku
Poprzedni
Następny

Historia oddziału

Zorganizowaną działalność turystyczną w Kruszwicy datuje się od momentu powstania Koła Terenowego-05.03.1960r., które podległe było Oddziałowi PTTK w Inowrocławiu. Na Walnym Zjeździe -28.06.1961r., kruszwiczanie podjęli decyzję o usamodzielnieniu się i powołali do życia Oddział Nadgoplański PTTK z Marianem Tymkowskim jako prezesem na czele.

Oddział zaczął umacniać się organizacyjnie i liczebnie. Powstałe nowe koła zakładowe i szkolne zaczęły dobrze rozwijać działalność statutową, zaś członkowie uczestniczyć w licznych rajdach i zlotach. Aktywną działalność prowadził Klub Motorowy „Ziemowit”, a przyjezdnych turystów oprowadzali miejscowi przewodnicy.

Nowym prezesem na II Walnym Zjeździe /7.06.1964r./ wybrano Janusza Strzeleckiego, którego kadencja trwała do 1972 r. W 1965 r. w Kruszwicy odbył się Centralny Zlot Turystyczny „Śladami Polski Piastowskiej” z udziałem około 3000 turystów z wielu regionów kraju. Leżąca na „Szlaku Piastowskim” Kruszwica stawała się coraz bardziej popularną i atrakcyjną dla turystów krajowych i zagranicznych.

Dysponując autokarem od 1967 r. i stateczkiem od 1971 r. Oddział poszerzył zakres świadczonych usług turystycznych. Liczył już 472 członków skupionych w 12 kołach, a członkowie PTTK brali udział w rajdach pieszych, motorowodnych, kolarskich i motorowych. Szczególnym uznaniem cieszył się rajd górski „Szlakiem Żołnierzy WOP”, którego 30 edycję kruszwiczanie zaliczyli w czerwcu br. Oddział inicjował i organizował setki wycieczek nad morze, w góry i za granicę. Wspierał młodzież ze szkolnych kół SKKT w ich wędrówkach po kraju, konkursach i zabawach. Stawianie na turystykę rekreacyjną i kwalifikowaną przyniosło wymierne efekty, w tym także finansowe.

Na V Zjeździe Oddziału w 1972 r. prezesem został wybrany Franciszek Maciejewski i pełnił tą funkcję do 1984 r. Do kalendarza imprez PTTK wszedł Okręgowy Zlot Turystów „GOPŁO”, który odbywał się od 1970-1986 co 2 lata. Uruchomiony został punkt wypożyczania turystycznego sprzętu wodnego. Po długotrwałych remontach i modernizacji w 1977 r. Oddział uzyskał siedzibę u stóp Mysiej Wieży. Na I piętrze urządzono Izbę Regionalną, która miała stać się zaczątkiem kruszwickiego muzeum. Urząd Miasta i Gminy przekazał w dzierżawę parking, pozyskano pomieszczenia po byłym internacie Szkoły Zawodowej i uruchomiono tam własną stację turystyczną czynną cały rok.

Kolejni prezesi to: Eugeniusz Jagodziński w latach 1984-1988 i aktualnie pełniący funkcję od 1989r. Bogdan Lipiński. Na czele władz Towarzystwa zawsze stali ludzie mądrzy, bezinteresowni, autentyczni działacze i pasjonaci turystyki, dzięki którym nawet kryzysowe lata Oddział przeszedł bez większych wstrząsów. Zarząd Główny PTTK za niezwykłą aktywność i wszechstronną działalność w zakresie rozwijania turystyki uhonorował Oddział Złotą i Srebrną Honorową Odznaką PTTK, Koło Przewodników Srebrną Honorową Odznaką, a dziesiątki członków Towarzystwa najwyższymi odznaczeniami PTTK.

Zmieniające się warunki polityczno-gospodarcze w kraju, wymusiły na kruszwickich działaczach, konieczność dostosowania swej działalności do realiów codziennego życia, w tym także cen na świadczone usługi. Mimo widocznego spadku zainteresowania turystyką i liczebności Towarzystwa, Oddział skutecznie chociaż z trudem odbudowuje swoją dawną pozycję. Opracowano nowy statut, poszerzono zakres działalności gospodarczej, zmodernizowano siedzibę Oddziału, urządzono Klub Turysty, wytyczono i opracowano ciekawe szlaki nad Gopłem /piesze i rowerowe/, wydano informatory, foldery o Kruszwicy, legendy o Piaście. Młodzież zachęcona atrakcyjnymi formami wypoczynku i zabawy, garnie się do konkursów prowadzonych wspólnie przez Oddział i dyrekcję NPT pod prasowym patronatem „Gazety Pomorskiej”. Coraz liczniejsze stają się „rajdy pieczonego ziemniaka” i eskapady na stanowiska archeologiczne w Mietlicy. Przedsiębiorczy w swych poczynaniach kierownik Biura Henryk Zajączkowski uczestniczy w licznych Targach Turystycznych i składa ciekawe oferty usług turystycznych promujące walory nadgoplańskiej krainy, bogactwo przyrody i cennych zabytków. Jest przekonany podobnie jak cały Zarząd Oddziału, że reklama już wkrótce przyniesie satysfakcjonujące wyniki w działalności programowej i ekonomicznej.

Oddział Nadgoplański PTTK w Kruszwicy kierowany przez prezesa Bogdana Lipińskiego i wsparty nowym składem członków Zarządu sumiennie przygotował towarzystwo do obchodów jubileuszy 40-lecia i 50-lecia  wraz z wręczeniem Oddziałowi sztandaru w dniu 22.09.2001r.

Kruszwiccy działacze PTTK nadal chętnie pracują bo widzą efekty swych działań. Sprawnie administrują powierzoną przez Urząd Miejski ,,Mysią Wieżą’’. Dzięki umiejętnej gospodarce na przestrzeni lat 2006-2010 Oddziałowi udało się przeprowadzić na szeroko zakrojoną skalę prace restauratorskie na obiekcie Mysiej Wieży kosztem ponad 800tyś. złotych. Cieszy fakt, że miasto dzięki unijnym środkom realizuje etapami rewitalizację starej części miasta i modernizację wzgórza zamkowego. Ścieżka historyczna po starej części  miasta wsparta pomysłowymi tablicami informacyjnymi przyczyniła się do uatrakcyjnienia prastarej Kruszwicy.

Kruszwiczanie zaakceptowali proponowane rajdy rowerowe przez zwolenników jazdy rowerem dla zdrowia i przyjemności oraz politykę władz samorządowych w zakresie budowy ścieżek rowerowych. Na przestrzeni lat 2011-2013 Kruszwica dwukrotnie została laureatem ogólnopolskiego konkursu ,,Gmina przyjazna Rowerzystom’’. Systematycznie wzrasta liczba uczestników rajdów rowerowych i ilość przejechanych kilometrów. PTTK-owcy cieszą się,  że hasło ,, Cała Kruszwica na rowery ‘’  nie stało się tylko okazjonalnym hasłem.

Ostatnio działacze PTTK w Kruszwicy gorąco zachęcają do przemierzania pieszo i rowerem odcinków po trasie św. Jakuba.

Poprzez swą twórczą pracę Oddział zdołał wypromować produkty, które zdobyły uznanie w skali krajowej. Są to: ,,Rajdy Pieczonego Ziemniaka-2003r.’’ , rejsy statkiem ,, Rusałka’’, ,, Bursztynowym Szlakiem2005r.’’, Z wizytą ,, U Piasta i Popiela-2009r.’’

Nad owiane licznymi legendami jezioro Gopło przybywają turyści z kraju i za granicy. Nasi rodacy odwiedzają gród Piasta przyjeżdżając z wycieczkami i indywidualnie. Oddział PTTK wszystkich chętnie wita i oferuje szeroką gamę usług wspierając przybywających do Kruszwicy turystów profesjonalnymi przewodnikami, szeregiem opracowań np. Kruszwica-Zaprasza, Spacerkiem po Kruszwicy.

Skip to content