Statek Barwanna
Nowa atrakcja na Jeziorze Gopło, komfortowy i kameralny statek BARWANNA
Statek Rusałka
Legenda już na Jeziorze Gopło - wycieczkowy statek RUSAŁKA
KOLEGIATA ROMAŃSKA
Romańska kolegiata św. Piotra i Pawła i NMP w Kruszwicy zaczęła powstawać ok. 1120 r. Położona jest na wschodnim brzegu jeziora Gopło.
Mysia Wieża
Mysia Wieża położona jest nad malowniczym jeziorem Gopło, jednym z największych polskich jezior.
STARY RYNEK w Kruszwicy
Zabudowa rynku w Kruszwicy pochodzi z II połowy XIX i początku XX wieku
Poprzedni
Następny

Pomniki przyrody

 1. Topola biała o obwodzie w pierśnicy 320 cm rosnąca w parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 39 w miejscowości: Giżewo w gminie Kruszwicy, stanowiąca własność Skarbu Państwa pod zarządem Stacji Hodowli Roślin w Polanowicach. Nr rejestru woj. – 374.

 2. Klon srebrzysty o obwodzie w pierśnicy 340 cm oraz głóg dwuszyjkowy o obwodzie w pierśnicy 120 cm rosnące w parku wiejskim na działce ewidencyjnej nr 24 w miejscowości: Janowice w gminie Kruszwicy stanowiące własność gminną pod zarządem Urzędu Miasta i Gminy w Kruszwicy. Nr rejestru woj. – 1031.

 3. *Pięć cypryśników błotnych o obwodach w pierśnicy: 310*, 250*, 230*, 222* i 217* cm oraz orzech czarny o obwodzie w pierśnicy 320 *cm rosnących przy pałacu w zabytkowym parku pałacowym (nr rej. zabytków 93/A) na działkach ewidencyjnych nr 21 i 98 w miejscowości: Kobylniki w gminie Kruszwicy, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – KOM-ROL Spółki z o.o. w Kobylnikach. Nr rejestru woj. – 372, 373 i 823.
  * Klasa I – drugie drzewo o największych wymiarach z tego gatunku zarejestrowanych w województwie.
  * Klasa I – pierwsze i trzecie drzewo o największych wymiarach z tego gatunku zarejestrowanych w województwie.


 4. Osiem lip drobnolistnych o obwodach w pierśnicy: 396, 368, 348, 325, 320, 310, 296 i 267 cm rosnących przy drodze: Kruszwica – Inowrocław na odcinku: Kobylniki – Janowice w gminie Kruszwicy, stanowiących własność Skarbu Państwa pod zarządem Zarządu Dróg w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie. Nr rejestru woj. – 1032.

 5. Sześć lip drobnolistnych o obwodach w pierśnicy: 370, 310, 300, 280, 280 i 250 cm rosnących przy ulicy prowadzącej do Kolegiaty w miejscowości: Kruszwica w gminie Kruszwicy, stanowiących własność gminną pod zarządem Urzędu Miasta i Gminy w Kruszwicy. Nr rejestru woj. – 1253.

 6. Głaz narzutowy o obwodzie 520 cm znajdujący się przy drodze na działce ewidencyjnej nr 29 w miejscowości: Lachmirowice w gminie Kruszwicy, stanowiący własność Andrzeja Świątka. Nr rejestru woj. – 376.

 7. Świerk pospolity o obwodzie w pierśnicy 240 cm rosnący w parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 33/1 w miejscowości: Ostrowo n/Gopłem w gminie Kruszwicy, stanowiący własność Skarbu Państwa pod zarządem Państwowego Domu Pomocy Społecznej – Nr rejestru woj. – 1034.

 8. Głaz narzutowy o nazwie „Piast” o obwodzie 750 cm znajdujący się na polu uprawnym na działce ewidencyjnej nr 98/2 w miejscowości: Ostrowo w gminie Kruszwicy, stanowiący własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – Zakładu Rolnego w Tarnówku. Nr rejestru woj. – 379.

 9. * Wiąz polny o nazwie „Popiel” o obwodzie w pierśnicy 590 cm rosnący na polu uprawnym na działce ewidencyjnej nr 31 w miejscowości: Ostrówek w gminie Kruszwicy, stanowiący własność Stanisława Drzewieckiego. Nr rejestru woj. – 378.
  * Klasa O – z uwagi na wiek i wymiary.

 10. *Głaz narzutowy z odwróconą sfastyką o nazwie „Głaz ognia” o obwodzie 300 cm znajdujący się w ogrodzie przy domie Zarządu Dróg na działce ewidencyjnej nr 53 w miejscowości: Ostrówek w gminie Kruszwicy, stanowiący własność Skarbu Państwa pod zarządem Dyrekcji Nadgolplańskiego Parku Tysiąśclecia z siedzibą przy ulicy Wodnej 9 w Kruszwicy. Nr rejestru woj. – 377.
  * Klasa I – z uwagi na znaczenie kulturowe, ma wyrytą odwróconą sfastykę – znak ognia.

 11. Aleja przydrożna złożona z czterdziestu jeden drzew, w tym: trzydziestu jeden lip drobnolistnych o obwodach w pierśnicy od 310 do 140 cm, ośmiu klonów zwyczajnych o obwodach w pierśnicy od 315 do 165 cm oraz dwóch wiązów szypułkowych o obwodach w pierśnicy 205 i 200 cm rosnąca po obu stronach drogi wiodącej od promu w Złotowie w kierunku wschodnim do wsi Ostrówek w miejscowości: Złotowo w gminie Kruszwicy, stanowiąca własność gminną pod zarządem Urzędu Miasta i Gminy w Kruszwicy. Nr rejestru woj. – 824.

 12. *Dwa orzechy czarne o obwodach w pierśnicy 360* i 300* cm, dwa jesiony wyniosłe o obwodach w pierśnicy 550** i 320 cm, dwa wiązy szypułkowe o obwodach w pierśnicy 310 i 290 cm, topola biała o obwodzie w pierśnicy 350 cm oraz daglezja zielona o obwodzie w pierśnicy 185 cm rosnące w parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 54/4 w miejscowości: Piaski w gminie Kruszwicy, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nr rejestru woj. – 1035.
  * Klasa I – pierwsze i trzecie drzewo o największych wymiarach z tego gatunku zarejestrowanych w województwie.
  ** Klasa 0 – drugie drzewo o największych wymiarach z tego gatunku zarejestrowanych w województwie.


 13. Lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy 410 cm, dwa jesiony wyniosłe o obwodach w pierśnicy 360 i 300 cm, dwa buki zwyczajne odmiany czerwonej o obwodach w pierśnicy 360 i 300 cm, dwa wiązy szypułkowe o obwodach w pierśnicy 380 i 320 cm oraz topola czarna o obwodzie w pierśnicy 380 cm rosnące w parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 20/3 w miejscowości: Polanowice w gminie Kruszwicy, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Stacji Hodowli Roślin w Polanowicach. Nr rejestru woj. – 1036.

 14. Dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy 370 i 364 cm oraz dwie lipy drobnolistne o obwodach w pierśnicy 340 i 280 cm rosnące w parku wiejskim na działce ewidencyjnej nr 5/2 w miejscowości: Popowo w gminie Kruszwicy, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nr rejestru woj. – 380 i 1037.

 15. Topola biała o obwodzie w pierśnicy 400 cm rosnąca w parku wiejskim na działce ewidencyjnej nr 50/15 w miejscowości: Przedbojewice w gminie Kruszwicy, stanowiąca własność spółdzielczą pod zarządem Spółdzielni Kółek Rolniczych. Nr rejestru woj. – 1038.

 16. Buk zwyczajny o obwodzie w pierśnicy 310 cm, dwie lipy drobnolistne o obwodach w pierśnicy 390 i 380 cm oraz pięć topoli czarnych o obwodach w pierśnicy: 500, 450, 274, 250 i 220 cm rosnące w parku wiejskim na działce ewidencyjnej nr 82 w miejscowości: Rzeszynek w gminie Kruszwicy, stanowiące własność gminną pod zarządem Szkoły Podstawowej w Rzeszynku. Nr rejestru woj. – 381.

 17. Głaz narzutowy o obwodzie 395 cm znajdujący się na terenie pompowni Zakładu Rolnego Szarlej na działce ewidencyjnej nr 43 w miejscowości: Szarlej w gminie Kruszwicy, stanowiący własność Skarbu Państwa pod zarządem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nr rejestru woj. – 1039.

 18. *Trzy lipy szerokolistne o obwodach w pierśnicy: 460, 420 i 280 cm, dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy 370 i 300 cm, platan klonolistny o obwodzie w pierśnicy 390 cm, kasztanowiec żółty o obwodzie w pierśnicy 190 * cm oraz klon srebrzysty o obwodzie w pierśnicy 300 cm rosnące w parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 14/13 w miejscowości: Tarnowo w gminie Kruszwicy, stanowiące własność gminną pod zarządem Urzędu Miasta i Gminy w Kruszwicy. Nr rejestru woj. – 1040.
  * Klasa II – drzewo o największych wymiarach z tego gatunku zarejestrowanych w województwie.

 19. *Wierzba krucha o obwodzie w pierśnicy 500 cm rosnąca w parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 20 w miejscowości: Tarnówek w gminie Kruszwicy, stanowiąca własność Skarbu Państwa pod zarządem Państwowego Domu Opieki dla Dorosłych w Tarnówku. Nr rejestru woj. – 1041.
  * Klasa I – drugie drzewo o największych wymiarach z tego gatunku zarejestrowanych w województwie.

 20. Lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy 360 cm rosnąca na działce ewidencyjnej nr 105 w miejscowości: Wróble w gminie Kruszwicy, stanowiąca własność Janusza Borowiaka zamieszkałego w Wróblach. Nr rejestru woj. – 1042.

 21. Głaz narzutowy o obwodzie 720 cm znajdujący się w rowie przydrożnym na działce ewidencyjnej nr 47/2 obrębu Złotowo w miejscowości: Złotowo – Brześć w gminie Kruszwicy, stanowiący własność gminną pod zarządem Urzędu Miasta i Gminy w Kruszwicy. Nr rejestru woj. – 382.

 22. Kasztanowiec zwyczajny o obwodzie w pierśnicy 310 cm, trzy topole białe o obwodach w pierśnicy: 400, 380 i 340 cm oraz lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy 380 cm rosnące w parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 65/2 w miejscowości: Żerniki w gminie Kruszwicy, stanowiące własność Skarbu Państwa – PFZ pod zarządem Urzędu Miasta i Gminy w Kruszwicy. Nr rejestru woj. – 1043.

 23. Dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy 380 i 330 cm rosnące w oddziale 308d leśnictwa Rożniaty obrębu Miradz nadleśnictwa Miradz w miejscowości: Kobylniki w gminie Kruszwicy, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Miradz. Nr rejestru woj. – 1254.

 24. Trzy dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy: 345, 305 i 302 cm rosnące w odległości 100 metrów od Jeziora Gopło na działce ewidencyjnej nr 327 w miejscowości: Mietlica w gminie Kruszwicy, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Miradz. Nr rejestru woj. – 375.

 25. *Lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy 320 cm oraz lipa drobnolistna odmiany parasolowatej o obwodzie w pierśnicy 135 *cm rosnące w parku wiejskim na działce ewidencyjnej nr 327/3 w miejscowości: Mietlica w gminie Kruszwicy, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Miradz. Nr rejestru woj. – 1033.
  * Klasa I – drzewo o największych wymiarach z tego gatunku zarejestrowanych w województwie.
Skip to content